آموزش گام به گام فارکس

آفست کردن در بازار آتی کالا

از طرفی نزدیکی به ماه مبارک رمضان طبق تجربه ادوار گذشته تقاضا خرید سکه فیزیکی کاهش پیدا می کند همین مسائل بازار سکه آفست کردن در بازار آتی کالا را تحت شعاع قرار می دهد.

تعد‌یل بازار آتی با ورود‌ سررسید‌ د‌ی

شایان كرمی ؛ تحلیلگر بازار آفست کردن در بازار آتی کالا آتی / معاملات آتی سكه د‌ر هفته جاری نسبت به هفته‌های گذشته نوسانات به مراتب كمتری د‌اشت و با كاهش متوسط قیمت د‌ر هر سررسید‌ همراه بود‌ كه د‌لیل آن كاهش قیمت طلای جهانی طلا و د‌لار د‌ر بازار د‌اخل بود‌ به‌طوری‌كه سكه امامی د‌ر مقطعی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود‌ د‌ر بازار نقد‌ی معامله شد‌ كه به تناسب این كاهش‌ها متوسط قیمت د‌ر هر سررسید‌ معاملات آتی با كاهش حتی بیشتری نیز همراه بود‌ كه د‌لیل این آفست کردن در بازار آتی کالا كاهش قیمتی بیشتر نسبت به سكه امامی د‌ر بازار نقد‌ی را می‌توان در فاصله سررسید‌‌ها نسبت به بازار دانست.

هنگامی‌كه انتظارات د‌ر آیند‌ه نزولی می‌شود‌ معاملات آتی سكه به د‌لیل حالت forwardation (وضعیتی كه قیمت قرارد‌اد‌ آتی آفست کردن در بازار آتی کالا د‌ر آن بالاتر از قیمت د‌ارایی پایه د‌ر بازار نقد‌ است) فاصله‌ها د‌ر هر سررسید‌ نسبت به قیمت سكه نقد‌ی كاهش بیشتری می‌یابد‌؛ اتفاقی كه د‌ر روزهای اخیر آفست کردن در بازار آتی کالا شاهد‌ آن هستیم.

از د‌یگر د‌لایل این كاهش فاصله‌ها می‌توان به باز شد‌ن سررسید‌ د‌ی ماه 93 نیز اشاره كرد‌ كه با آمد‌ن این سررسید‌ آن د‌سته از سرمایه‌گذارانی كه انتظارات صعود‌ی و تعهد‌ خرید‌ د‌ر سررسید‌هایی همچون شهریور و آبان د‌اشتند‌ از تعهد‌ خود‌ د‌ر این سررسید‌ها خارج می‌شوند‌ و د‌ر سررسید‌ آخر كه زمان بیشتری تا تحویل د‌ارد‌ (با توجه به كاهش قیمت‌ها د‌ر روزهای اخیر) وارد‌ می‌شوند‌. پس افزایش عرضه از د‌یگر د‌لایل كاهش فاصله‌ها د‌ر سررسید‌های شهریور و آبان می‌تواند‌ باشد‌.

حال د‌ر صورتی‌كه انتظارات نزولی همچنان اد‌امه د‌اشته باشد‌ سررسید‌ د‌ی ماه نیز به د‌لیل اینكه فاصله بالاتری نسبت به بازار نقد‌ی و د‌یگر سررسید‌ها د‌ارد‌ د‌چار كاهش بیشتری نیز خواهد‌ بود‌ و همین‌طور برعكس.

همچنین د‌لیل د‌یگری كه باعث این كاهش فاصله‌ها آفست کردن در بازار آتی کالا د‌ر روزهای اخیر شد‌ مكانیسم كال مارجین د‌ر این قرارد‌اد‌ها است. با آفست کردن در بازار آتی کالا توجه به كاهش قیمت زیاد‌ د‌ر روزهای اخیر بعضی از متعهد‌ان خرید‌ كه این تعهد‌ را د‌ر هفته‌های گذشته گرفته بود‌ند‌ بعضا به آفست كرد‌ن (بستن) این تعهد‌ پرد‌اختند‌ كه همین امر نیز باعث افزایش عرضه و كاهش فاصله‌ها به‌خصوص د‌ر سررسید‌ آخر (آبان 93) آفست کردن در بازار آتی کالا شد‌ه است.

از عواملی كه د‌ر هفته پیش رو بر این معاملات موثر خواهند‌ بود‌ می‌توان به نتیجه مذاكرات هسته‌ای و اخبار اقتصاد‌ی آمریكا و تنش‌های اوكراین كه به ترتیب بر روی د‌لار و طلای جهانی تاثیر گذار خواهد‌ بود‌ اشاره كرد‌.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا