معامله در فارکس در افغانستان

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

۶- مالی
یکی از منابع تامین مالی شرکت‌ها، دریافت وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. شرکت با دریافت وام در حقیقت بدهی‌های خود را در افزایش می‌دهد. ریسک مالی در واقع ریسک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت است. هر چه بدهی در شرکت بیشتر باشد ریسک مالی نیز به طبع آن بیشتر است.

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری


اهمیت دوره:
همۀ سازمان‌‏ها اعم از کوچک و بزرگ، سهامی عام یا خاص، دولتی و غیردولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان، با دامنه‌‏ای از مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ریسک‌‏ها که ممکن است بر کارکرد آنها و دستیابی به اهداف تأثیر بگذارد مواجه هستند. شواهد موجود نیز نشان می‏‌دهند که با تحولات جهانی اخیر دامنۀ این ریسک‏‌ها در حال افزایش است. بدیهی است میزان اهمیت این ریسک‌‏ها برای همۀ سازمان‌‏ها یکسان نیست.
مدیریت ریسک سازمانی (Enterprise Risk Management) می‏‌تواند به عنوان یک دارایی استراتژیک شناخته شود که می‌‏تواند مزیت رقابتی ایجاد مدیریت ریسک و سرمایه گذاری کند. سیستم مدیریت ریسک سازمانی مؤثر می‌‏تواند به عنوان یک منبع برای سازمان‌‏ها مورد توجه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری قرار گیرد. این سیستم در بازار موجود نیست. به عبارت دیگر، هر سازمان دارای سیستم خود است که با فعالیت، مأموریت و اهداف آن سازمان هماهنگ است.
بیش از دو دهۀ گذشته مدیریت ریسک سازمانی به سرعت در سازمان‌‏ها رشد کرده و سهامداران، قانون‌‏گذاران، نهادهای حرفه‌‏ای و سازمان‌‏های رتبه‏‌بندی برای ادارۀ بهتر امور شرکت‏‌ها از مدیریت ریسک و کنترل داخلی استفاده می‌‏کنند. در کشور ما نیز توجه به مدیریت ریسک در سازمان‌‏ها، طی چندین سال اخیر افزایش یافته است. همچنین با ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال ۱۳۹۷ و الزام این شرکت‌‏ها به پیاده‌‏سازی حاکمیت شرکتی، توجه به استقرار مدیریت ریسک در شرکت‌‏های بورسی و فرابورسی بیش از پیش مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

مخاطبین دوره:
این دوره می‏‌تواند مورد استفادۀ اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، مدیران ریسک، مدیران حسابرسی داخلی و کارشناسان ریسک در بانک‌‏ها، شرکت‌‏های تأمین سرمایه، کارگزاری‌‏ها، شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذاری، هلدینگ‌‏های مالی و تمامی شرکت‌‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ایران و همچنین سایر ذی‏نفعان پیاده‌‏سازی مدیریت ریسک سازمانی در تمامی سازمان‌‏ها قرار گیرد. پژوهش‌گران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌‏های مالی و حسابداری و علاقمندان به حوزۀ مدیریت ریسک نیز می‌‏توانند از دیگر متقاضیان این دوره باشند.

سرفصل دوره:

روز اول: حاکمیت شرکتی

 • مقدمه و تعاریف
 • ضرورت پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی
 • تاریخچۀ حاکمیت شرکتی در دنیا و ایران
 • الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی
 • بررسی اجمالی فصول آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی
 • بررسی نمودار سازمانی شرکت‌های نمونه

روز دوم: مدیریت ریسک سازمانی

 • آشفتگی محیط تجارت جهانی، نوآوری، تغییرات استراتژیک و عملکرد شرکتی
 • مدیریت ریسک سازمانی در تقابل با مدیریت ریسک سنتی
 • مدیریت ریسک و مقابله با بحران و جایگاه آن در حاکمیت شرکتی
 • لزوم پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت‌های مادر (هلدینگ)
 • لزوم پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت‌های نمونه

روز سوم: پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی (بخش اول)

 • نقش هیأت مدیره، کمیتۀ ریسک و کمیتۀ حسابرسی
 • منشور و ساختار سازمانی کمیتۀ ریسک
 • فرهنگ ریسک
 • چارچوب و مراحل مدیریت ریسک سازمانی

روز چهارم: پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی (بخش دوم)

 • پرسشنامۀ سنجش ریسک
 • ماتریس ریسک
 • داشبورد ریسک
 • اشتهای ریسک
 • مدل‌های کمی‌سازی ریسک (بازار، اعتباری، عملیاتی، انسانی و . )

روز پنجم: استراتژی‌های مدیریت ریسک و موردکاوی

 • استراتژی‌های مدیریت ریسک‌ها
 • شواهدی از بهترین تجربیات
 • نحوۀ گزارش ریسک‌های شرکت در گزارش تفسیری مدیریت


* توجه: دوره‌ها به صورت غیرحضوری (آنلاین) برگزار می‌شود و همچنین در انتهای دوره، گواهینامهٔ مشترک از طرف انجمن مهندسی مالی ایران و تأمین سرمایهٔ امید به شرکت‌کنندگان، اهدا خواهد شد.

تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کیانوش قلاوند، عضو هیات مدیره شرکت کمپرسورسازی پادنا در یادداشتی نوشت: امروزه شناخت، ارزیابی و مدیریت مخاطرات از یک سو و پیشگیری از خسارت به زیرساختها از سوی دیگر، به یکی ازدغدغه‌های اصلی و همیشگی مسئولان حوزه امنیت اقتصادی در ایران تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، کاهش ریسک می‌تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‌پذیری‌ها شده یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در واقع، شناخت و ارزیابی تهدید و خطرپذیری در زیرساختهای ملی، چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حملات احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی بوده و اهمیت این موضوع به حدی پررنگ می‌شود که در بسیاری از موارد، می‌تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‌پذیری‌ها شده یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن کاهش دهد.

به موازات این موضوع، شناخت و ارزیابی تهدید و خطرپذیری در زیرساخت‌های ملی، چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حملات احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی است و از آنجا که از یکسو موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته به آنها اعم از مالی و اعتباری به عنوان ستون فقرات در سیستم اقتصادی یک کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌گردند، مدیریت ریسک در آنها از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.

از سوی دیگر، امروزه چشم‌انداز مخاطرات مختلف در بسیاری از مناطق جهان به سرعت در حال تغییر و تحول بوده و دولتها با یک سطح بی‌سابقه‌ای از تهدیدهایی روبرو هستند که ممکن مدیریت ریسک و سرمایه گذاری است امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد آنها را تهدید و تضعیف نماید.

افزون بر این، اﻣﺮوزه داﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ شرکت‎‌ها وﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎری و ﻛﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺴﻴﺎر وﺳـﻴﻊ اﺳﺖ که اﻳﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ، از ﻣﻨﺸﺄﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده‌ای از ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨـﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺎری و حاکمیت شرکتی را در ﺑﺮﻣﻲ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در این میان، مدیریت رﻳﺴﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪی از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد قدمت بیش از چند دهه آن در کشورهای پیشرفته؛ اما ﺟﻮان ﺑﻮدن آن در کشور مشهود است؛ اگرچه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﺑـﻮده و توجه به آن در اﻧﻮاع ﮔﺮاﻳﺶ‌ﻫﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ضمن اینکه امروزه با توجه به رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسک‌ها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناخت روش‌ها، تکنیک‌ها و استفاده از آنها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری است.

در این راستا به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثردر برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امرسیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و مدیریت ریسک، ساماندهی و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور در اجرای مصوب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰/۴۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی واصل و ابلاغ گردید.

در اجرای مصوبات بند «ب» از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوبات تیرماه 1351 و اصلاحات پس از آن و به منظور کمک به حفظ و ارتقای کارایی موسسات مالی و اعتباری از طریق تشویق آنها به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز زیان‌های احتمالی ناشی از وقوع مخاطرات و اختلالاتی که به هر دلیل ممکن است در فرآیند انجام کلیه عملیات رخ دهد و نیز اجتناب از بروز خساراتی که در صورت وقوع به موجب تکالیف مقرر در بند «ج» ماده 35 همان قانون مسئولیت جبران آن با موسسه اعتباری است. به مدیریت ریسک و سرمایه گذاری نظر می‌رسد که فقدان کمیته عالی مدیریت ریسک در مجموعه‌ای به وسعت شرکت گروه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حال حاضر یکی از بزرگترین تهدید در صیانت از تصمیم‌گیری‌های مدیران عالی در بخش‌های مختلف؛ ضمن اینکه پس از چهار دهه از تاسیس جمهوری اسلامی ایران مدرن‌سازی نظام‌های اقتصادی و مدیریتی اصلی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

و در آخر اینکه بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 31000 فرآیند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مدیریتی سازمان بوده و در فرهنگ و رویه‌های جاری سازمان‌ها و موسسات تعبیه شده و با فرآیندهای کسب و کار سازمان متناسب باشد. همچنین فرآیند مدیریت ریسک باید جزیی جدایی‌ناپذیراز مدیریت و تصمیم‌گیری کلان موسسات و سازمانها و شرکتها باشد و در ساختار، عملیات و فرآیندهای سازمان یکپارچه شود؛ به نحوی که سازمان‌هایی که از این استاندارد استفاده می‌کنند، می‌توانند اقدامات مدیریت ریسک خود را با برترین تجربیات و اقدامات مورد قبول درسطح بین المللی مقایسه نمایند.

افزون بر این استاندارد در مسیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی نیز کاربرد دارد. در این راستا و در اجرای سند راهبردی توسعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید توسط مدیرعامل امید به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی مدیریت ریسک و ایمنی شرکتها و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و پیشگیری و کنترل آنها در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید تاسیس کمیته عالی مدیریت، نظارت و ارزیابی ریسک‌ها به عنوان بخش حیاتی و ضرورتی انکارناپذیر در این مجموعه عظیم و موفق اقتصادی کشور است. بنابراین گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در اولین گام در سال مالی جدید و در راستای بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ایشان در جهت حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی، اقدام به تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک نموده که امید است در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری آینده رهنمودها و راهکارهای این کمیته به عنوان ابزاری توانمند در جهت کمک به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در سطح شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار گیرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا